24. februar

Uendelig klog og god

Herren er god, et værn på nødens dag; han tager sig af dem, der søger tilflugt hos ham. - Nah. 1,7

Gud er kilden til al visdom. Han er uendelig vis, retfærdig og god. De klogeste mennesker som nogen sinde har levet kan slet ikke sammenlignes med Ham. . . . Hvis mennesker kunne se et øjeblik ud over deres synsrækkevidde, hvis de kunne gribe et glimt af Evigheden, ville alle munde stoppe deres pral. Mennesker som lever i dette lille atom af en verden er begrænsede; Gud har utallige verdener som er lydig mod Hans love, og styres med henblik på Hans herlighed.

Ingenting kan ske i nogen dele af universet uden at Han ved af det, som er Almægtig. Ikke en eneste begivenhed i menneskelivet er vor Skaber ukendt. Så længe Satan hele tiden finder på onde ting, underkender Herren vor Gud det hele, så det ikke vil skade Hans lydige og overgivne børn. Denne samme kraft som styrer oceanets støjende bølger kan holde alle oprørske og kriminelle kræfter i skak. Gud siger til den ene såvel som til den anden: "Så langt skal du gå, og ikke længere."

Hvilke ydmyghedens og troens lektier kan vi ikke lære her, når vi har med Guds behandling af Sine skabninger at gøre. Herren kan gøre så lidt for menneskebørnene, fordi de er så fulde af stolthed og ørkesløs ære. De ophøjer selvet, højner deres egen styrke, lærdom og visdom. Det er nødvendigt for Gud at skuffe deres håb og krydse deres planer, så de må lære at stole på Ham alene. Alle vore kræfter er fra Gud; vi kan intet gøre uafhængigt af den styrke, som Han giver os. Hvor er den mand, den kvinde eller det barn som Gud ikke understøtter? Hvor er det trøstesløse sted som Gud ikke udfylder? Hvad er den mangel som andre end Gud kan dække?

Vi er lige så uvidende om Gud som små børn, men ligesom små børn bør vi elske og adlyde Ham. I stedet for at spekulere på Hans natur eller Hans forrang, så lad os give agt på det han har sagt: " Stands, og forstå, at jeg er Gud" Sal. 46,11.

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White