22. marts

Vor hjælpeløse tilstand i synd

Søger I mig, skal I finde Mig. Når I søger Mig af hele jeres hjerte, er jeg at finde, siger Herren. Jeg vender jeres skæbne og samler jer fra alle de folk og fra alle de steder, jeg fordrev jer til, siger Herren. - Jer. 29,13.14

Ved synd er vi blevet skilt fra Guds liv. Vore sjæle er lammede. . . Fornemmelsen af synd har forgiftet livets udspring.

Af naturen er vi fremmede for Gud. Helligånden beskriver vor tilstand med ord som disse: "Døde i overtrædelser og synder;" "hele hovedet er sygt", og hele hjertet er udmattet"; "ingen sundhed i det." Vi holdes fast i Satans snare; "taget til fange af ham efter hans vilje." Ef. 2,1; Es. 1,5, 6; 2 Tim. 2,26. Gud ønsker at helbrede os, og sætte os fri. Men da dette kræver en fuldstændig forvandling, en fornyelse af hele vor natur, må vi opgive os selv helt til Ham.

Krigen mod selvet er den største kamp vi nogensinde vil kæmpe. Opgivelse af selvet, overgive alt til Guds vilje, kræver en kamp; men sjælen må underlægge sig Gud før den kan fornyes i hellighed.

Mange erkender deres hjælpeløshed; de længes efter det åndelige liv, som vil bringe dem i harmoni med Gud, og de stræber efter at opnå det. Men forgæves. . . Lad dem der fortvivler og kæmper se op. . . .

Når synden kæmper for herredømmet . . . så se på Frelseren. Hans nåde er nok til at underlægge synd. Lad dit taknemmelige hjerte, skælvende i usikkerhed, vende sig mod Ham. Grib fat i håbet du har for dig. . . Hans styrke vil hjælpe din svaghed; Han vil lede dig skridt for skridt. Læg din hånd i Hans, og lad Ham vejlede dig.

Han vil sætte de fanger fri, som holdes i svaghed og ulykke og syndens lænker. . . .

Han er altid nær. Hans elskende nærhed omgiver dig. Søg Ham som Den der ønsker at kunne findes i dig.

Guds løfte er: "I skal søge mig, og finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte."

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White