16. juli

Viser sig i himlen for os

For Kristus gik ikke ind i en helligdom, som er gjort med hænder og kun er en efterligning af den virkelige, men ind i selve himlen for nu at træde frem for Guds ansigt til gavn for os. - Hebr. 9,24.

Temaet om helligdommen . . . . bør forstås klart af Guds folk. Alle behøver at have kendskab til deres store Ypperstepræsts andel og gerning. . . . .

Kristi mellemkomst for menneskeneskenes skyld i helligdommen der oppe er absolut nødvendig for frelsesplanen, ligesom Hans død var på korset. Ved Hans død begyndte han det arbejde som efter Hans opstandelse steg op til himlen for at fuldende. Vi må i tro gå inden for forhænget: ”som en forløber for os.” Hebr. 6,20. Der genspejles lyset fra Golgatas kors. Der må vi vinde en klarere indsigt i genløsningens mysterier. Menneskets frelse er fuldført ved en uendelig omkostning fra himlens side; ofret der er gjort er ligestillet med det største krav, som brud på Guds lov medfører. Jesus har åbnet vej til Faderens trone, og ved Hans mellemkomst kommer det oprigtige ønske fra alle dem, der kommer til Ham i tro, frem for Gud.

”Den, der vil skjule sine overtrædelser, går det ikke godt, men den, der bekender dem og holder op med dem, finder barmhjertighed.” Ordsp. 28,13. Hvis dom, som skjuler og undskylder deres fejl kunne se hvordan Satan jubler over dem, hvordan han håner Kristus og hellige engle for deres arbejdsmetode, ville de hurtigt bekende deres synder og lægge den bort. Gennem karakterbrister, virker Satan med at vinde kontrol i hele sindet, og han ved at hvis der gemmes på disse, vil han få succes. Derfor forsøger han hele tiden på at bedrage Kristi efterfølgere med sit skæbnesvangre sofisteri, at det er umuligt for dem at overvinde. Men Jesus beder for deres skyld med sine sårede hænder, og sin lemlæstede krop; og han erklærer for alle, som vil følge Ham: ”Min nåde er jer nok.” 2. Kor. 12,9. . . . . Lad da ingen betragte deres fejl som uhelbredelige. Gud vil give tro og nåde til at overvinde dem.

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White