9. august

Stedet for Guds bolig

Eller ved I ikke, at jeres legeme er et tempel for Helligånden, som er i jer, og som I har fra Gud? -

Ved en meget skøn og udtryksfuld figur, viser Guds Ord det hensyn Han pålægger vor fysiske organisme og det ansvar der påhviler os at bevare det i den bedste tilstand. . . . .

Kroppen er et tempel hvori Gud ønsker at bo,. . . . den må holdes ren, og være værested for høje og ædle tanker.

Erkendelsen af at et menneske skal være et tempel for Gud, en bolig for åbenbaringen af Hans herlighed, bør være den højeste opmuntring til omsorg for og udvikling af vore fysiske kræfter. På ængstelig og forunderlig vis har Skaberen udført det i menneskelig ramme, og Han påbyder os at gøre det til vort studium, forstå dets behov, og gøre vor del for at bevare det fra skade og besmittelse.

Vor første pligt mod Gud og vore medmennesker er vor selvdisciplin. Enhver evne som vor Skaber har begavet os med, bør opdyrkes til den højeste grad af fuldkommenhed, så vi kan være i stand til at gøre den største mængde godt som vi er i stand til. Den tid som bruges til gode formål er brugt på at etablere og bevare fysisk og psykisk sundhed. Vi kan ikke afse tid til at fornedre eller forkrøble nogen funktion i kroppen eller sindet. Og gør vi dette, må vi tage konsekvenserne af dette.

Guds ønske for ethvert menneske er udtrykt i disse ord: ”Min kære, frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt.” 3. Joh. 2.

Ham er det som, ”tilgiver al din skyld, helbreder alle dine sygdomme. Han udfrier dit liv fra graven, han kroner dig med godhed og barmhjertighed.” Sal.103,3.4. . . . .

”Frem for alt,” ønsker Gud at ”være ved god sundhed” – legemets og sjælens sundhed. Og vi skal være medarbejdere sammen med Ham om både sjæl og legemets sundhed.

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White