15. april

Kristi retfærdighed er nok

Men nu er Guds retfærdighed åbenbaret uden lov, bevidnet af loven og profeterne, Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel. - Rom.3,21.22

Hvad er retfærdiggørelse ved tro? Det er at Gud lægger menneskets ære i støvet, og gør det for mennesket som ikke er i dets magt at gøre selv. Når mennesket ser sin intethed, er de beredt til at iklædes Kristi retfærdighedsklædninger.

Dem som himlen anser for at være hellige er de sidste til at vise sig af deres egen godhed. Apostlen Peter blev en trofast tjener i Kristus, og han blev æret stort med guddommeligt lys og kraft; han havde aktiv del i opbyggelsen af Kristi menighed; men Peter glemte aldrig den frygtelige erfaring i hans ydmygelse; hans synd blev tilgivet; dog vidste han godt at den karaktersvaghed, som fik ham til at falde, kunne kun Kristi nåde afhjælpe.

Ingen af apostlene eller profeterne har påstået at de var uden synd. Mennesker som har levet nærmest Gud, mennesker som hellere ville ofre livet selv, end at begå en bevidst forkert handling, mennesker som Gud ærede med guddommelig lys og kraft, har bekendt deres egen naturs syndighed. De har ikke sat deres lid til det kødelige, de har ikke hævdet deres egene rettigheder, men helt og fuldt stolet på Kristi retfærdighed. Sådan vil det være med alle som beskuer Kristus.

Kristi retfærdighed, så en ren hvid perle, har ingen defekt, ingen plet, ingen skyld. Retfærdigheden kan blive vor. Med dens blodkøb, er frelsen en uvurderlig rigdom, en perle af stor pris.

Tanken at Kristi retfærdighed tilskrives os, ikke på grund af fortjeneste fra vor side, men som en gratis gave fra Gud, er en stor og dyrebar tanke. Guds og menneskers fjende er ikke villig til at denne sandhed bliver fremstillet klart; for han ved at hvis folk modtager den til fulde, vil hans kraft blive brudt.

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White