12. juni

Leve så længe du har muligheden.

Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom. - Præd.9,10

Det er en alvorlig sag at dø, men langt mere alvorligt at leve. Enhver tanke og ord og handling i vore liv, vil vende tilbage til os. Hvad vi selv gør i prøvetiden, det må vi fortsætte med i al evigheden. Døden får kroppen til at opløse sig, men ændrer ikke ved karakteren. Kristi genkomst ændrer ikke vor karakter; genkomsten befæster den blot for altid, så den ikke kan ændre sig. . . .

Jeg appellerer til menighedens medlemmer at være Kristne, at ligne Kristus. Jesus arbejdede, ikke for sig selv, men for andre. . . . Hvis I er kristne vil I efterligne Hans eksempel. . . .

Vågn op fra dødens søvn, - jeg bønfalder jer. Det er for sent at bruge hjernens, knoglernes og musklernes styrke til at tjene sig selv. Lad dig ikke finde dig selv blottet for himmelske rigdomme på den sidste dag. Søg at fremskynde korsets sejre, søg at oplyse sjæle, arbejd på dine medmenneskers frelse, og dit arbejde vil stå ildprøven.

Lad os huske på at det arbejde vi skal udføre, ikke er efter vort eget valg, men det skal accepteres på samme måde som Gud vælger os. Uanset hvor behageligt eller ubehageligt det er, så skal vi gøre de pligter som ligger nærmest. ”Alt, hvad din hånd finder på at gøre, skal du gøre af al din magt, for i dødsriget, hvor du går hen, er der ingen handling eller sammenhæng, ingen kundskab eller visdom.” Hvis Herren ønsker at vi skal frembære et budskab til Nineve, vil det ikke behage Ham at vi går til Jobbe eller til Kapernaum. Han har grunde til at sende os til det sted, hvortil vore fødder er blevet anvist at gå. På netop det sted kan der være nogen som har brug for den hjælp vil kan give.

Uanset hvilken slags arbejde vi går ind i, lærer Guds Ord os at ”ikke være tøvende i jeres iver, vær brændende i ånden, tjen Herren.” Rom 12,11 . . . ”I ved jo, at I af Herren skal få jeres arv til gengæld. Tjen Kristus, vor Herre.” Kol.3,24

 

Andagtsstykket er fra bogen "Troen jeg lever af" af Ellen G White