20. juni

»HAV AKT PÅ DIG SJÄLV»!

Hav akt på dig själv och på din undervisning och håll stadigt ut därmed; ty om du så gör, frälsar du både dig själv och dem som böra dig. - 1 Tim. 4:16.

Somliga tycks tro att det är särskilt förtjänstfullt att ut­trycka sitt missnöje med det som andra gör. Vi har t.ex. Judas. Kristus tillät honom att vara medlem i församlingen trots hans missunnsamma och giriga karaktär. Han hade vissa karaktärsdrag som kunde ha använts till Guds förhärligan­de, men han försökte aldrig att övervinna sina dåliga karak­tärsdrag. Och Kristus visade honom mycket och stort tåla­mod Judas fick samma undervisning som de övriga apostlarna, vilken skulle ha kunnat få honom in på rätt väg om han rätt hade tillämpat den, men han hade inte ett rätt förhållande med himmelen. Kristus kände till hans tillstånd och han gav honom ett tillfälle. Han tog också Johannes in i församlingen, inte därför att denne stod över mänskliga svagheter, utan därför att Jesus önskade att vinna hans kär­lek. Om Johannes övervann sina karaktärsfel skulle han kunna bli ett ljus för församlingen. Och om Petrus övervann sina fel skulle han få ärva Guds löften. Efter sin uppstån­delse sade Jesus till Petrus, trots att denne endast ett fåtal dagar tidigare hade förnekat Jesus: »Var en herde för mina får!» och »Föd mina lamm!» (Joh. 21:15, 16.) Nu kunde han lita på Petrus ty han hade haft en andlig erfarenhet. …

Johannes lärde sig ständigt att mer och mer efterlikna Jesus. Han lärde i Kristi skola Kristus gav sina lär­jungar lärdom på lärdom för att de skulle kunna lära sig Faderns vilja och bli hans ljus i världen. Johannes och Petrus var människor som Gud kunde lita på men detta var inte fallet med Judas. De hade tagit emot och praktiserade Jesu undervisning och vann seger, men Judas misslyckades varje gång. Han såg sina fel men i stället för att rätta till dem hävdade han sig själv genom att upptäcka och påpeka fel hos andra. Paulus säger till Timoteus: »Hav akt på dig själv dvs. sök först Gud när det gäller dig själv. Måtte vi var och en i första hand vakta på oss själva, så att vi kan vara ett Kristus-likt exempel för dem som vi kanske frestas att kritisera!

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White