18. juli

KUNSKAPENS DJUP

»Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå, om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.» - Joh. 7:17.

Ju mera hängivet och grundligt vi studerar sanningen, desto klarare skall bevisen för sanningen framstå. Ju när­mare vi kommer all visdoms Gud, i förening med honom som skapade allt, desto djupare skall vår kunskap bli och desto mera fullständigt skall vi förstå den gudomliga san­ningen. Gud har i sin nåd gett människan ett gott förstånd och denna förmåga borde vi utveckla så att vi skulle bli dugliga till att rannsaka och förstå djupheterna i Guds karaktär, ord och gärningar. Guds kärleks skattkammare kommer att öppnas för den som är villig och lydig.

Genom förening med Gud blir människan förfinad, för­djupad och upphöjd. För den som önskar lära känna gudom­liga sanningar skall Gud uppenbara fördolda under som ligger utanför dens fattningsförmåga som inte är upplyst av Guds Ande. ...

Frälsningens stora gåva har placerats inom vår räckvidd med oändligt stor uppoffring av Fadern och Sonen. Att ringakta denna frälsning är att ringakta kunskapen om Fa­dern och om Sonen som han sände. …

Storheten och omfattningen av frälsningsplanen gör att den inte går att jämföra med någonting annat, den kan endast uppfattas på ett andligt sätt och den tillväxer i storhet under det att vi betraktar den. Då vi ser Jesus dö på korset och vet att det var våra synder som gjorde att han oskyldigt måste lida, böjer vi oss inför honom i förundran och kär­lek. 27

Alla som kommer till Kristus för att få en klarare upp­fattning om sanningen skall erhålla den. Kristus skall då uppenbara himmelrikets hemligheter och dessa skall då för­stås av den som uppriktigt längtar efter att lära känna sanningen. Ett himmelskt ljus skall då upplysa själens tempel och detta ljus skall lysa för andra, såsom en skinande lampa på en mörk Stig.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White