9. juni

JESUS, VÅRT ALLT

»Men hans verk är det, att I ären i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning.» - 1 Kor. 1: 30.

Det är tillväxt i kunskap om Kristi karaktär som helgar oss. Den som grundligt studerar och förstår försoningens för­underliga verk blir förvandlad. Genom att betrakta Kristus förvandlas vi till att bli honom lika och går från härlighet till härlighet i Herrens anda. Att se på Jesus verkar upp­lyftande och förädlande på oss. … Kristi fullkomliga ka­raktär är varje kristens inspiration. …

Vi skulle aldrig utestänga Jesus från vara tankar. Äng­larna sade om honom: »Honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt folk ifrån deras synder.» (Matt. 1:21.) Jesus, underbare Frälsare! Visshet, hjälp, trygghet och frid finns i honom. Han förjagar allt vårt tvivel och han är vårt enda hopp. Hur dyrbar är inte tanken att vi kan bli del­aktiga av gudomlig natur och att vi därigenom kan vinna seger såsom Kristus vann seger! Jesus är uppfyllelsen av våra förväntningar. Han är vår sång, en väldig klippas skugga i ett torrt land, han är det Levande vattnet för den törstige. Han är vår tillflykt i stormen. Han är vår rättfärdighet, vår helgelse, vår förlossning.

Kristi kraft innebär tröst, hopp och glädje för varje Jesu efterföljare i livets prövningar och svårigheter. Den som i sanning följer Guds Lamm som bär världens synd, kan ut­ropa, under det att han går framåt: »Detta är den seger som har övervunnit världen: vår tro.» (1 Joh. 5:4.)

Vilket slags tro övervinner världen? Det är den tro som gör Kristus till din personlige Frälsare - den tro som under det att du är medveten om din egen hjälplöshet, din full­ständiga oförmåga att frälsa dig själv, griper tag i Hjälparen som är mäktig att frälsa, ditt enda hopp. Det är den tro som inte låter sig bli missmodig, som lyssnar till Kristi ord: Var vid gott mod, jag har övervunnit världen och min gudomliga styrka kan bli din. … Ty se, jag är med dig alla dagar intill världens ände.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White