17. februari

GUDS BARN

»Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn.» - Joh. 1:12.

Hur tog människorna emot Kristus då han kom? ... »Han kom till sitt eget, och hans egna togo icke emot honom.» (Joh. 1:11.) På samma sätt är det idag. Historien upprepar sig och skall fortsätta att gång på gång upprepa sig innan Herren kommer på himmelens skyar. Satans bedrägerier skall påverka dem som bor på jorden. ...

»Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn ...» Efter det att Gud gjort i ordning denna värld för människorna att bo på, såg Gud på den och gladde sig över den och sade att det var allt mycket gott.

På samma sätt kommer han att godkänna och glädja sig över den förändring som sker hos dem som har fått makt till att bli Guds barn genom att ta emot Kristus som sin Frälsare ...

I första kapitlet av Paulus` brev till kolosserna talas det om hur högt det är vår förmån att nå. Vi kan »bliva upp­fyllda av kunskap om Guds vilja, i allt slags andlig vishet och andligt förstånd. Så skolen I kunna föra en vandel som är värdig Herren, honom i allt till behag, och genom kun­skapen om Gud bära frukt och växa till i allt gott verk. Och genom hans härliga makt skolen I på allt sätt uppfyllas av kraft till att bevisa ståndaktighet tålamod i allt; och I skolen med glädje tacka Fadern, som har gjort eder skick­liga till delaktighet i den arvslott som de heliga hava i ljuset. Ty han har frälst oss från mörkrets välde och försatt oss i sin älskade Sons rike. I honom hava vi förlossningen, för­låtelsen för våra synder.» (Kol. 1:9,14.)

Är det inte tillräckligt med elände på denna av synd hem­sökta jord som lider under syndens förbannelse, för att få oss till att vilja helga oss för att förkunna budskapet om att Gud så älskade »världen, att han utgav sin enfödde Son, på det att var och en som tror på honom skall icke förgås, utan hava evigt liv»? (Joh. 3:16.) Guds Son har vandrat på denna jord. Han kom för att bringa ljus och liv åt män­niskorna och för att göra dem fria från syndens slaveri. Han kommer tillbaka i stor makt och härlighet för att ta dem till sig som under livstiden här nere har följt i hans fotspår.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White