22. mars

ANFÖRTROTT GODS

»Jesus sade till dem: 'Ännu en liten tid är ljuset ibland eder. Vandren medan I haven ljuset, på det att mörkret icke må få makt med eder; den som vandrar i mörkret, han vet ju icke vart han går.'» - Joh. 12:35.

Detta är den varning som vi gärna vill ge till er som hävdar att ni tror på sanningen: »Ännu en liten tid är ljuset ibland eder.» Vi ber er att betänka livets korthet, hur snabbt tiden rinner förbi. Gyllene tillfällen och förmåner finns nu inom vårt räckhåll. Guds överväldigande rika nåd väntar på att du skall göra anspråk på dess rika skatter. Frälsaren väntar på att fritt få ge ut av sina välsignelser. Frågan är endast: Vill du ta emot dem? Rika förråd står till vårt förfogande och ljuset lyser på många olika sätt. Detta ljus förlorar emellertid sitt värde för den som inte uppskattar det, som inte tar emot det och värdesätter det eller som underlåter att föra det vidare till andra efter det att de själva mottagit det.

Ditt liv, dina förmågor, dina själs? och kroppskrafter måste du betrakta som »anförtrott gods» som skall utnyttjas för din Herre medan du lever. Du skall stå på din anvisade plats i Guds stora här och förverkliga hans plan att frälsa dig och andra. Detta kan du göra genom att leva ett principfast kristenliv, genom att göra allvarliga ansträngningar, genom att i Kristi skola lära hans vägar, hans avsikter, och genom att underordna din vilja och väg, Kristi vilja och väg. ...

En kristen måste leva ett liv som i många avseenden skiljer sig mycket från den världsliga människans liv. Världsmänniskans liv är av billig kvalité. Det ger inte något rum för andligt liv. Det är den som äger Guds kärlek som har livet, vars hopp inte står till denna värld utan till Kristus. ...

»Den som har Sonen, han har livet.» (1 Joh. 5:12) Den som tror på Kristus får sin handlingskraft och karaktärsstyrka från honom. »Rannsaken eder själva, huruvida I ären i tron, ja, pröven eder själva.» (2 Kor. 13:5)

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White