5. mars

KRISTUS VÅR GUDOMLIGE ÅTERLÖSARE

»Lovad vare vår Herres, Jesu Kristi, Gud och Fader, som efter sin stora barmhärtighet har genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp, till ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder.» - 1 Petr. 1:3, 4.

»I honom bor gudomens hela fullhet lekamligen.» (Kol. 2:9) Människor behöver förstå att gudomen led och dignade under lidandet på Golgata. Och ändå återköpte Jesus Kristus, som Gud gav som lösepenning för världen, mänskligheten med sitt eget blod. Himmelens Majestät orsakades lidande av religiösa fanatiker som hävdade att de var de mest upplysta människor på jorden.

Människor som Gud skapat och som var beroende av honom för varje ögonblick av sitt liv, och som påstod sig vara Abrahams barn, lät Satans vrede gå ut över Guds oskyldige Son. Medan Kristus bar den tunga skuld som var orsakad av lagöverträdelse, ja, medan han tog på sig våra skulder, hånades han ... av överstepräster och rådsherrar. ... Det var här (på korset) som nåd och sanning mötte varandra och där rättfärdighet och frid kysstes. Här är ett ämne som alla bör förstå. Här är en längd och bredd, ett djup och en höjd som övergår alla beräkningar. ...

Kristi karaktär är en absolut fullkomlig karaktär. Ordet berättar om honom. Det upphöjer honom och förklarar honom vara den som gav sitt liv för världens liv. ... Kristus gav sitt liv för att alla otrogna och olydiga skall förstå det löfte som ges i Johannes' evangeliums första kapitel: »Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt dem som tro på hans namn.» (Joh. 1:12) Säg det om och om igen! Vi kan bli Guds barn, medlemmar av den kungliga familjen, den himmelske Konungens barn. Alla som tar emot Kristus och behåller den tillit som de hade från början ända till slutet, skall bli Guds arvingar och Kristi medarvingar till »ett oförgängligt, obesmittat och ovanskligt arv, som i himmelen är förvarat åt eder».

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White