6. februari

DE FATTIGAS MISSIONÄR

»Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig. Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga, till att predika frihet för de fångna och syn för de blinda, ja, till att giva de förtryckta frihet.» - Luk. 4:18.

Människors lidande har alltid rört Guds hjärta och väckt Jesu medkänsla och kärlek. Han visade alltid förståelse och medkänsla för dem som led till kropp eller själ. Det exempel Jesus gav när det gäller att hjälpa sjuka och lidande borde lära oss hur vi skall visa förståelse och medkänsla för Guds skapade barn.

Kristus led fysiskt. … Han visste hur det kändes att svälta och han har gett oss särskilda råd angående att mätta de hungriga och möta de fattigas behov. Han har sagt att då vi hjälper de nödlidande, hjälper vi honom i hans heligas person. Han säger: »Ty jag var hungrig och I gåven mig att äta ... » (Matt. 25:35.) Han vet vilket svårt lidande det är att verkligen törsta och han konstaterade att den som gav ett vatten i hans namn skulle inte gå miste om sin lön. 9

Kristus var alltid aktiv, en flitig arbetare. Han fann att allt det som hade med gudsfruktan att göra var omgivet av höga, tjocka murar, precis som om det var för heligt att til­lämpas under vardagen. Han bröt ned de skiljemurar som fanns och sträckte ut sin hjälpande hand mot alla som kände behov av honom. Han ingav glädje och hopp till de för­tvivlade. ... Han frågade inte: Vilken trosbekännelse har du? Vilket samfund tillhör du? Aktivt, uppriktigt och kär­leksfullt intresse kännetecknade hans liv. ...

Herren Jesus känner också till vad fattigdom innebär. Han är den store missionären för de fattiga, de sjuka, de lidande. Han som var himmelens konung kunde ha levt ett liv i väl­stånd och bott bland de rika, men han valde fattigdom. Och han har hedrat de fattiga som tror på honom, för han väl­signade dem alltid. Fattigdom med Kristus är rikedom av högsta värde. Det är det slags fattigdom som är helgad och välsignad. ...

I Kristi människoblivande finns det gyllene trådar som förenar den troende, förtröstansfulla fattiga människan med honom som är oändlig kärlek.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White