6. december

SJÄLENS FASTA BORG

»För övrigt, bliven allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft.” - Ef. 6:10.

Dessa ord har alltid varit tillämpliga på Guds folk i varje tidsålder under världens historia, men hur mycket mer gäller de inte den sista församlingen som skall möta de ständiga och överväldigande starka och listiga angreppen från mörkrets makter under denna sista tid. Apostelns ord tränger fram till vår egen tid: »Ikläden eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen hålla stånd emot djävulens listiga angrepp. Ty den kamp vi hava att utkämpa är en kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla­rymderna.» (Ef. 6:11, 12.)

Dessa av Gud inspirerade ord är tillämpliga på oss. De vänder sig på ett särskilt sätt till dem som bemödar sig om att följa Guds bud mitt ibland ett ont och fördärvat folk bland vilka de lyser såsom ljus i världen. Hur allvarlig, hur fruktansvärt allvarlig är inte denna tid för ungdomen ibland oss som har fått stort ljus ... så att deras ord, deras anda och deras karaktär inte skall vilseleda dem med vilka de umgås ...»Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning» (vers 13). Gör Guds ord till din vägledare. »Tag på» den. Hela den vapenrustning som du finner omtalad i Bibeln skall du ta på dig. »Tagen alltså på eder hela Guds vapenrustning, så att I kunnen stå emot på den onda dagen och sedan I haven fullgjort allt, behålla fältet. Stån därför omgjordade kring edra länder med sanningen.» (Vers 13, 14.)

Fantasiberättelser och falska tolkningar av Bibeln erbjuds oss överallt. Stor urskiljning krävs för att gördeln skall bli sanningens gyllene kedja. Och ikläd dig »rättfärdighetens pansar», inte din egen, utan Kristi rättfärdighet. Detta är själens fästning. Vi kan med Kristi rättfärdighet framför oss motstå det moraliska mörkret och genomskåda de djävulska krafternas försåt.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White