16. juli

EN FÖRLUST SOM ÄR EN VINST

»Ja, jag räknar i sanning allt såsom förlust mot det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. Ty det är för hans skull, som jag har gått förlustig alltsammans och nu räknar det såsom avskräde, på det att jag må vinna Kristus.» - Fil. 3:8.

Vad är Guds vilja? Vad skall jag göra för att förhärliga Gud? Det är min plikt att med odelad kärlek tjäna min Frälsare. Jag räknar allting såsom en förlust för att jag skall vinna Kristus. Himmelen, det eviga livet,. betyder allt för mig och Kristus har dött för mig, för att jag en gång skall få äga evig härlighet. …

Vi har inte råd att göra misstag när det gäller de eviga tingen. Det är mycket otacksamt av oss att vara likgiltiga inför Guds krav. Vi kan inte avvisa denna stora frälsning och samtidigt känna oss utan skuld. En evighet i salighet har blivit köpt åt varje Adams son och dotter och alla som under prövotiden visar lydnad för Guds bud och vilja kan få ett evigt arv, en evig tillvaro. Alla genomgår en prövotid i detta liv. Om de ... i tro håller fast vid Kristi förtjänster och tjänar Gud av hela sitt hjärta skall de få tillgång till de boningar som Jesus har berett åt alla dem som älskar ho­nom. ...

Låt oss älska Gud över allt annat och inte tillåta någon­ting att komma mellan oss och vår Gud. Vi måste akta på och värna om det ljus som Gud har låtit lysa över vår väg, vi måste inför himmelen visa att vi värdesätter varje ljus­stråle och dela med oss av detta ljus till andra. Vi är an­svariga inför Gud för det inflytande vi utövar. Även om vi tvingades att stå, till synes ensamma, är vi ändå inte, det, ty Kristus är med oss för att uppmuntra, styrka och välsigna oss. Han känner till varje hjärtas önskan och varje människas tankar och avsikter. Han säger: »Jag skall icke lämna eder faderlösa; jag skall komma till eder.» (Joh. 14:18.) Låt oss tro på att Gud skall göra just det som han har lovat! ...

Vi får inte tillåta våra tankar att löpa iväg utan att finna en fast punkt. Vi vet att Herren snart skall komma och vi måste tjäna Gud utan att vackla, och vara klippfasta i vår föresats att gå lydnadens väg, därför att det är den enda säkra vägen.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White