29. september

VARFÖR SORGER OCH PRÖVNINGAR?

Det var mig gott., att jag vart tuktad, så att jag fick lära mig dina stadgar.» - Ps. 119:71.

Då vi råkar ut för sorger och prövningar får vi inte tro att Herren är vred på oss. Gud tillåter prövningar att komma i var väg för ätt vi skall dras närmare honom. Palmisten säger: »Herren är nära dem som hava ett förkrossat hjärta och frälsar dem som hava en bedrövad ande.» (Ps. 34:19.) Herren tycker inte om att se oss nedstämda. ... Han vill inte att vi skall ha en modlöshetens anda. Vi skall inte se på de törnen och tistlar som finns på vår väg. Vi skall i stället gå in i Guds ords trädgård och plocka de löftets liljor och väldoftande rosor som där är planterade. De som fäster för stor vikt vid svårigheterna i sin erfarenhet kommer att tala om tvivel och modlöshet därför att de inte ser på Jesus, Guds lamm, som bär världens synd.

Vi borde alltid hålla i färskt minne vår Guds kärlek, nåd och barmhärtighet. ... Även om vi upplever tvivel och modlöshet så är detta inte något tecken på att Jesus har upphört att älska oss. Genom Guds försyn kommer pröv­ningar i vår väg för att vi skall få erfara att Kristus är vår hjälp, att vi hos honom finner kärlek och tröst. Vi får hos honom ta emot nåd varigenom vi kan bli övervinnare och ärva det liv som kan jämställas med Guds liv. Vi måste ha gjort denna erfarenhet då prövningen möter oss för att vi inte skall avvika från tron. ...

Håll i tro fast vid Guds löften och stå fast på den säkra grunden! Då är du på en plats där Satan inte kan komma nära dig och säga: »Gud kan inte hjälpa dig därför att du har syndat och du kan inte göra anspråk på hans löften.» Vår fiende vill få oss att tro att livets väg är så svår att det är omöjligt för oss att uppnå himmelens salighet. Men Gud har satt oss i omständigheter där det allra bästa av vår natur kan utvecklas och våra bästa förmågor komma till sin rätt. Om vi utvecklar de goda egenskaperna, skall de onda upp­höra att få överhand och slutligen skall vi räknas värdiga att bli medlemmar av den himmelska familjen. Om vi önskar att en gång bli helgade där ovan, måste vi också bli helgade här på jorden.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White