17. september

JAG BEDER OM VÄGLEDNING

De som bida efter Herren hämta ny kraft, de få nya ving­fjädrar såsom Örnarna. Så hasta, de åstad utan att uppgivas, de färdas framåt utan att bliva trötta.» - Jes. 40:31.

Fredagen den 14 februari, 1896. Jag vaknar klockan halv tre och söker, som jag brukar, Herren om visdom och nåd och omväxlar mina böner med tacksägelser för hans milda, kärleksfulla omvårdnad om oss. Orden i Jes. 40:28-31 tycks passa mig och dröjer kvar i mina tankar. ...

Min bön är: Hjälp mig, o min himmelske Fader, att full­ständigt lita på din vishet och inte förlita mig på mitt eget förstånd. För du min penna och styr mina ord så att jag inte syndar mot dig, varken i tal eller skrift. Jag behöver din nåd. Jag bönfaller dig - lär mig din sanning, så att jag inte går vilse. O, min Herre, jag är svagheten själv, men du är styrka, kraft och mod för ditt folk, om de endast beständigt sätter sin tillit till dig. ...

Sabbaten den 15 februari, 1896. Herren är god och nådig. Jag önskar att ständigt tacka och prisa Gud. Jag längtar efter att få en djupare känsla av hans godhet och hans oför­änderliga kärlek. Jag längtar dagligen efter Livets vatten. ... Jag behöver ständigt ha min styrka i Gud. Mitt beroende av honom får aldrig upphöra. Ingen människa får komma mellan mig och min Gud. Herren är vårt enda hopp. På honom förlitar jag mig och han skall aldrig, nej, aldrig, överge mig. Han har hitintills hjälpt mig då jag drabbats av svårt missmod. …

Jag vill tacka Herren och prisa hans heliga namn. Jag vill prisa Herren för att jag kan lita på honom under alla tider. Han är mitt ansiktes ljus och min fasta borg där jag kan söka tillflykt och vara trygg. Han förstår vad jag be­höver och han vill låta sitt ansiktes ljus lysa över mig så att jag kan återspegla detta ljus till andra. Jag skall inte miss­lyckas och inte heller bli missmodig. Jag ser upp till dig, min himmelske Fader, för att få kraft och nåd. ... Jag vill prisa Herren alltid och inte vänta på en plötslig lyckokänsla. Så prisa Herren, ty han är god! Hans nåd omger mig morgon, middag och afton. En plötslig lyckokänsla är inte bevis nog - hans ord ger mig förvissning.

 

Från boken "Med Kristus idag" av Ellen G White