henning@effata.dk - Effatha.dk - Nye billeder

Bibelske billeder

Før Moses

Jordens skabelse
Edens have
Kain og Abel
Arken bygges
Noas offer
Babelstårnet
Herren besøger Abraham
Abraham redder Isak
Gud indgår en pagt med Abraham
Sodoma og Gomora brænder
Jakob og Esau
Jakob drømmer om en stige.
Josef drømmer om negene.
Josef tyder drømme i Ægyten
Josef ser sine brødre igen
Josefs bæger i Benjamins sæk
Josef prøver sine brødre
Josef tilgiver sine brødre
Israels børn rejser til Ægypten
Jakob og Josef dør

Ørkenvandringen

Den lille Moses i sivbåden
Den brændende tornebusk
Moses og Aron for Farao
De ti plager
Blod stryges på dørstolperne
Overgangen over det Røde Hav
Manna indsamles
Vagtler
Kora, Datan Abriam styrter i jorden.
Kobberslangen i ørknen
Moses slår på klippen
Indsamling af penge til Guds hus
Lovens tavler knuses
Det forjættede land
Moses ser det forjættede land

Dommere og konger

Arken over Jordan
Jerikos mure faldt
Josva og Kaleb
Gideon og de 300 mand.
En engel viser sig for Gideon
Samson
Samson vælter huset
Offerild på Karmel.
Ruth beder Noomi
Elisa opvækker en død dreng
Samuel fremstilles i templet
Herren taler til Samuel
Samuel beder for Israel
Den røvede pige
David og Jonatan
David salves til konge
David og Goliat
Et minde om Sejr
David indsættes som konge
Jonas rejser en anden vej.
Bileam på æslet
Absalon hang fast
Elias i ildvognen
Gud sørger for Elias
Befaling om at bygge templet
Salomo bliver vis og rig
Dronningen af Saba besøger templet
Josijas reform
Ester i kongens palads
Den modige dronning Ester

Daniel

Daniel og hans tre venner
Daniels tre venner i ildovnen
Daniel i løvekulen.

Jesu fødsel

Englen for Zakarias
Jesu fødsel
Englene for markens hyrder
De vise mænd fra Østerland
Jesu dåb
Fristelsen i ørknen

Jesu undervisning

Jesus taler med Nikodemus om natten
Markens liljer arbejder ikke
Bjergprædikenen
Huset på klippen
Jesus lærer hvordan man skal bede
Aksplukningen
Banker på en lukket dør.
Een, ud af ti, sagde tak.
Et bæger vand
Den fortabte søn vender hjem
Jesus underviser fra en båd
En af disse mine mindste
Ukrudt og hvede skilles ad
Jesus er den gode hyrde.
Underviser i Synagogen
Sædemanden
Udsendelsen af de tolv disciple
Den barmhjertige samaritaner
En skat ligger skjult i en mark.
Lignelsen om de betroede talenter
De ti brudepiger
Tilgiv, så skal I få tilgivelse.
Arbejderne i vingården
Enkens skærv
Marias gode del

Jesu gerninger

Vand gøres om til vin
Johannes Døber i fængsel
Helbredelsen ved Bethestas Dam
Kvinden ved brønden
Helbredelsen af den månesyge dreng
Bespisningen af de fem tusind
Lad de små børn komme til mig!
Få brød og fisk mætter mange.
Den kanaanæiske kvinde
Jesus gør en lille pige rask
Enkens søn opvækkes
Jesus på forklarelsens bjerg
Jesus hos en rig mand
En lam mand bæres ned gennem taget
Opvækkelsen af Lazarus
Jesus helbreder en blind
Vandringen på søen
Stormen stilnes.
Zakæus vil se Jesus
Dommen over Jerusalem

Korsfæstelsen

Jesus salves
Indtoget i Jerusalem
Nadverens indstiftelse
Judas forrædderi
Jesus vasker disciplenes fødder
Jesu bøn i Getsemane
Tilfangetagelse i Getsemane
Peters fornægtelse
Simon bærer korset
Maria Magdalene og Maria ved graven
Jesu opstandelse
Thomas frem for Jesus
Jesu himmelfart

Apostlene

Helligånden udgydes
Peter helbreder en lam
Peter fortæller sin erfaring
Peter tager imod Conelius' tjenere
Peter og Johannes vidner om Jesus
Peter prædiker
Peter blev udfriet af fængslet
Gamaliel forsvarer disciplene
Filip og den etiopiske hofmand
Filip på vej til Samaria
Saulus blændes
Sølvsmeden Dementrios
Afsked i Efesus
Paulus helbreder
Annanias' død
Paulus planlægger sin rejse
Paulus hejes ned i en kurv
Der blev ofret for Paulus og Barnabas
Paulus forsvarer sig for Feliks
Paulus forsvarer sig for Festus
Fangevogteren bønfalder Paulus og Silas
Paulus taler i Athen
Hedenske bøger brændes i Efesus.
Kun stolt af Kristi kors.
Stefanus vidner om Jesus
En fattigforstander kommer på besøg
Paulus for Agrippa
Lagde gaverne for apostlnes fødder
Der undervises i loven
Peter udfries af fængslet
Paulus arresteres
Paulus vrister slangen af sig
Paulus kommer ud for et skibbrud

Endetiden

Verdens lys, i et stromfuldt hav.
Tegn i sol, måne og stjerner
Jesus banker på døren.
Skytsengel
Frugter
At gå i kirke
At lære bøn
Menneskesønnen kommer igen
På den nye jord