Bibelske billeder

   


De vise mænd fra Østerland

Da nu Jesus var født i Betlehem i Judæa, i kong Herodes' dage, se, da kom der nogle vismænd fra Østerland til Jerusalem og spurgte: »Hvor er jødernes nyfødte konge?«

Matt 2; Luk 2,40-52

henning@effata.dk