Bibelske billeder

   


Huset på klippen

Og skybruddet kom, og floderne sted, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

Matt.7,24-27

henning@effata.dk