Bibliska bilder

   


Maria Magdala och Maria vid graven

Men ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte rädda. Jag vet att ni söker efter Jesus, som blev korsfäst. Han är inte här, han har uppstått, så som han sade. Kom och se var han låg.

Matt.28,5-6

henning@effata.dk