Bibliska bilder

   


Silversmeden Demetrius

En silversmed som hette Demetrios tillverkade artemistempel av silver och skaffade därmed hantverkarna avsevärda inkomster.

Apg.19,24

henning@effata.dk