Bibliska bilder

   


Paulus firas ner i en korg

Men han fick reda på deras planer. De lurade på honom vid stadsportarna dag och natt för att döda honom, men en natt tog hans lärjungar och firade ner honom från stadsmuren i en korg.

Apg. 9:20-25

henning@effata.dk