Bibliska bilder

   


Vaktlar

Folket började fånga vaktlar och höll på hela dagen och hela natten och hela nästa dag, och ingen fick ihop mindre än tio homer. Man bredde ut vaktlarna runt omkring lägret.

4.Mos 9:15-23; 10:11-13; 34-36 kap 11:1-24. 31-35

henning@effata.dk