Bibliska bilder

   


Josua och Kaleb

Det land som vi har vandrat genom och utforskat är ett underbart land.

4.Mos.14,7

henning@effata.dk