Bibliska bilder

   


En ängel besöker Gideon

Herrens ängel kom till Ofra och satte sig under terebinten som tillhörde aviesriten Joash. Gideon, hans son, höll just på att tröska vete i vinpressen för att midjaniterna inte skulle komma åt det.

Dom.6,11

henning@effata.dk