Bibliska bilder

   


Tempelbyggandet

David lät nu kalla samman de invandrare som bodde i Israel och utsåg stenhuggare, som skulle hugga stenblocken till tempelbygget.

1.Krön.22,2

henning@effata.dk