Bibliska bilder

   


Jesus är den gode herden

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren.

Joh 10:1-21

henning@effata.dk