Bibliska bilder

   


Såningsmannen

”Den som sår den goda säden är Människosonen, åkern är världen, den goda säden är rikets barn, och ogräset är det ondas barn.

Matt 13:1-30. 36-43

henning@effata.dk