Bibliska bilder

   


Liknelsen om de anförtrodda talenterna

Var och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas också det han har.

Matt.25:14-30

henning@effata.dk