tilbage

Danske og Norske udgivelser


1883 Kristi Lidelser. 31 s. SkF " 0,10
1888 Bibelsk helliggjørelse; en modsætning mellem sande og falske theorier. 80 s. SkF " 0,40
1888 Jesu Kristi Liv, eller vor herres og frelsers lære, mirakler, død, opstandelse og himmelfart. Særlig udarbejdet af forfatterinden til oversættelse paa dansk-norsk. 642 s. 24 Billeder. SkF Indb. " 4,00
1888 Jesu Kristi Liv, Sundhedsvennens Forlagsexpidition 624 sider.
1893 Jesu Kristi Liv. Nyt Opl. af Udg. fra 1888.562 s. " 5,00
1895 Patriarker og profeter
1895 Den store Strid mellem Kristus og Satan i den kristne Tidsalder. 4. Opl. 642 s. Illustr. SkF og Td. Printed in USA. Senere trykt i flere Oplag.
1904 Vejen til Kristus. 160 s. 48 tus. DnB
1905 Kristi Lignelser. Oversat af E. A. 436 s. DnB
1906 Vejen til Kristus. 160 s. 54 tus. DnB
1906 Haandbog for Kolportører. 71 s. DnB
1907 I den store Læges Fodspor. 543 s. DnB
1909 Kristus vor Frelser. 182 s. DnB
1911 Bibelsk helliggjørelse. Oversat af E. A. 36 s. SB
1912 Kristus vor frelser
1915 I den store Læges Fodspor. 8- opl. (66 tus.) SB
1916 Fra Naturens Talerstol. Ovets. ved E. A. 195 s. SB
1917 Kristi Lidelser.32s.SB
1921 Budskaber til Menigheden. Indeholdende "Erfaringer og Syner” samt "Aandelige Gaver”, 1. bind. Oversat af E. A.J 375 s. SB
1921 Adventmenigheden er ikke Babylon. Oversat av E. A.J 31 s. SB
1922 Veien til Kristus. 96. rus. 128 s. SB
1923 Vidnesbyrd for sabbatsskolen 64 sider
1923 Kundskapens Perle. 414 s., 11 ill. SB (Ny utgave av Kristi Lignelser, 1905.)
1925 Apostlenes Liv og Virksomhed under Forkyndelsen af Jesu Kristi Evangelium. Printed in USA 350 s. SB
1930 Vidnesbyrd til Menigheden. Udvalgte Afsnit af "Testimonies for the Church" Vol. I-VII og "Gospel Workers". Oversat af E. A. 272 s. SB
1932 Den store konflikt. Forviklinger og kamper innen kristenheten i fortid og nutid. Forkortet utg. Av "The Great Controversy". Oversatt av E. A. 445 s. IIlustr. 6 pl. SB
1932 Tiden og verket. Udtog av EGW skrifter. SB
1940 Budskaber til de unge 339 sider fra DB
1941 Adventmenigheten. Dens indre vesen og enhet. Gitt ut av de Norske syvendedags-adventistenes fellesråd. 19 s. NB
1946 Kristus vår frelser. 1. oppl. 168 s. 2. oppl. 1947 IIlustr. NB
1949 Evangeliets tjenere. Undervisning til alle som er "Guds medarbeidere". Overs. av E. A. 383 s. 10 pl. NB
1950 Profeter og konger
1950 Helse og livslykke. (Your Home and Health.) 279s. 16 pl. NB
1950 Kolportørevangelisten. Utdrag av Ellen G. Whites skrifter. 120 s. NB
1951 Sundheds og livslykke, uddrag af Store Læges fodspor 280 sider fra DB
1954 Vejledning for menigheden I. (Testimony Treasures.) fra DB 496 sider
1955 Helse og livslykke. (Your Home and Health. I den store Læges Fodspor.) 2. oppl. 279 s. NB
1957 Veiledning for menigheten II. 460 s. NB
1957 Vejledning for menigheden II. 472 s. DB
1960 Veiledning for menigheten III 346 s. NB
1960 Veiledning for menigheten III.. 386 s. DB
1963 Profeter og konger, oversat af Ingemann Olsen. 357
1964 Mesterens efterfølgere 315 sider DB
1964 At jeg må kende ham – andagtsbog DB
1965 Patriarker og profeter DB 395 sider
1967 Den store Mester 571 sider fra DB
1967 Mot historiens klimaks. (The Great Controversy.)
1968 Guds sønner og døtre – andagtsbog DB
1968 Uddannelse DB 308 sider
1970 Ord som lever. (Christ s Object Lessons.) 286 s. 12. pl. Illustr. Tidl. utg. med tit.: Kundskapens perle. NB
1971 Studier i Vitnesbyrdene. 64 s. NB
1972 Mot historiens klimaks. 386 s. Illustr. Nytt opplag. NB
1972 Veiledning for menigheten. Utdrag fra Vitnesbyrdene. (Testimony Treasures.) Bind 1 520s.NB
1972 Vækkelse DB 108 sider
1973 Med mesteren på bjerget. (Thoughts from the Mount of Blessing.) DB.
1974 I naturens tempel. (Thoughts from the Mount of Blessing.) NB
1974 Det virkelige liv 106 sider DB
1974 Kraft fra det høye. (Our High Calling.) 378 s. NB
1975 Louddat Kristusa guv'lui. Til samisk ved Hans J. Henriksen. Origo tit.: Steps to Christ. Norsk tit.: Veien til Kristus. 126 S. NB
1975 Råd og vink om kosthold og helse (Counsels on Diet and Foods). 415 S. NB
1976 Det kristne hjem. (The Adventist Home.) 477 S. NB
1977 Barnet i hjemmet DB
1979 Herren kommer – Andagtsbog DB
1979 Jorden blev oplyst DB
1980 Jorden opplyst NB
1980 Ung i dag 399 sider NB
1980 Helse og livsstil 287 sider DB
1982 I mesterens tjeneste DB
1986 På fast grunn 1 413 sider NB
1988 På fast grunn 2 408 sider NB
1989 Mot historiens klimaks
1991 Tanker over åbenbaringen 280 sider Lutroo forlag
1992 Slektens håp fra NB
1997 Det skal ske i de sidste dage 307 sider DB
2004 Mod en bedre fremtid fra DB
2007 Jesu liv fra DB
2008 Utdanning for livet NB
2008 Herren har vist meg… fra NB

Ikke trykte danske oversættelser
1994 Vidnesbyrd for prædikanter og evangeliske arbejdere.
1994 Råd til sabbatsskolearbejdet.
1995-99 Vidnesbyrd for menigheden 1-9
2008 Troen jeg lever af – andagtsbog
2009 Udvalgte budskaber bd 3
2010 Kolportørtjenesten
2011 Evangelisme
2011 Sind, karakter og personlighed
2012 Livsskildringer af Ellen G. White
2012 Profetiens ånd bind 1-4
2012 SDA bibelkommentaren af E.G.White
2013 Råd til forældre, lærere og studernde