tilbage

Adventnyt nr 2 1957


Lange Prayen, Lange Weinen, Dann Weg - samtale med to brødre side 1
Alle russiske babtister er hver forsig "en lille Billy Graham" - side 2
Hilsen fra arbejderstaben i Vestdanmark - side 2
Divisionens nye sekretær - Adventistledere i projektørlyset - 2 side 3
Frisk mod - fuld fart frem - side 3
Håbets budskab trænger ind igennem bambustæppet - side 4
Den nye skole i Norge - side 4
Denne slægt skal ikke forgå - side 5
Barndomserindringer om sabbaten i hjemmet - side 6
Helbredelsens mirakel - IV - side 7
En prædikant bliver omvendt - Syndens fjernelse - 8 side 9
Det fire og tyvende hak på kniven - side 10
Klinikken i Ørknen - side 11
New Guineas nyeste missionsfelst - side 12
Forkølelse og dens behandling - side 14