tilbage

Adventnyt nr 9 1962


Indtryk fra generalkonferensen 1962 - Formandens rapport side 1
Fremad mod sejr - side 5
Udnyt det gunstige øjeblik - side 8
Når vor svaghed bliver for styrke - side 8
Brevskoledag den 1. september - side 9
Hvorfor Gud helligede sabbatsdagen - side 10
Hold modet oppe - side 11
Mere værd end nogen prædiken - side 11
Raport fra Vest og østdansk konferens for 2. kvartal 1963 - side 12
Sjælevinding - side 14
Feriesommerskolens deltagere - side 14
Tak for de mange bønner - side 15