tilbage

Adventnyt nr 4 1963


Den ugentlige besøgskampagne i København giver store resultater - side 1
Godt nyt fra Vestdanmark - side 3
Offerdag til katastrofefondet 6. april - side 5
Et moderne mirakel - side 5
Jow da, det ka do trow - Mangeårig evangeliets gribende erfaringer i det sjæleveindende arbejde - side 6
Enhver sjæl, som Kristus har felst, er kaldet til at arbejde for at frelse de fortabte - side 8
Alt har sn stund - side 10
Sjælevinding ved hjælp af sabbatsskolen - side 11
Fantasien kan spille os slemme puds - Din sundhed! side 12
En moderne Peter i Tanganyika - udefra side 13
En hurtig bønhørelse - udefra side 13
Et budskab til os fra "Profeter og konter" - opmuntring side 14
Båndoptager i barnevogn vinder sjæle - side 14
En dybtfølt tak fra Algeriet - Helge Andersen side 16