tilbage

Adventnyt nr 7 1963


Vestnordisk unions generalforsamling i Oslo - side 1
Unionsformandens rapport over arbejdet i det svundene - billeder af nye kirker og skoler side 2
Kasserens rapport - regnskab og medlemsstatistik side 9
Sundhedsarbejdet i Vestnordisk Union - side 11
Afholdsarbejdet 1959-62 - samt Litteraturarbejdet og Hjemmemissionsarbejdet side 12
Ungdomsafdelingen og sabbatsskolen - side 14
Dansk Bogforlags generalforsamling i Oslo 21 maj 1963 - side 21
Sabbatsskolekonvent i Nærum - side 23
Kolportørkursus på "Lystruphave" - Dage med både åndelig og fysisk berigelse side 24
Frederikshavn menighed 75 år - side 25
mens vi venter - side 26
Årsmødet i Vestdansk konferens - side 26
Ny formand for Vestdansk konferens - side 27
Afslutningen nærmer sig med hast - side 28
Herren virker med - fra Færøerne side 29
Det er svar på din bøn - Hvorfor Gud ikke bønhørte straks - Bønhørelse side 29