tilbage

Adventnyt nr 9 1963


Et budskab fra generalkonferensens formand og formanden for Nordeuropæisk Division - side 1
Gå med "Den store strid" - 14 forskellige vidnesbyrd side 2
Missionen kalder - side 6
I fuldgang på Vejlefjord - side 6
H M S Richards besøger Danmark - side 7
Nyt salgssystem åbner vejen for uanede muligheder - side 7
Hvorfor forsvare vor tro? - side 8
Vi skal tjene hverandre - side 10
Hvad en moders sang udrettede - for hjemmet side 11
Rapport fra Vest- og Østdansk konferens 2. kvartal 1963 - side 12
Den hidtil mest vellykkede feriesommerskole - side 16