tilbage

Adventnyt nr 4 1964


Menigheden på Vestmanøerne - holder 40 års jubilæum side 1
En himmelfødt tanke - side 2
Nyt oplag af AU-sangbogen - side 3
308 nye medlemmer i Vestnordisk Union - Interessante fakta i Danmark og Norge side 3
Fre Nordjylland - Missionsarbejdet i Nykøbring Sjælland - Vor hjemlige arbejdsmark side 4
Hvorledes vi arbejder i Sydsjælland - Vejlefjords virkisomhed i Horsens - Vor hjemlige arbejdsmark side 5
Den største gerning - Tiden iler af sted - Vore egne missionsmarker - Vor hjemlige arbejdsmark side 6
Aftenhvile i Nærum vort hjem for de gamle - side 7
Har vore egne skoler fremdeles en opgave at løse? - side 8
Profetiernes folk - side 11
Rapport fra Vest- og Østdansk konferens 4. kv 1963 - side 12
Feriesommerskolen 1964 - Tyrifjord side 14
Jesus alene - side 15