tilbage

Adventnyt nr 2 1965


Ti gode grunde til, at alle menighedsmedlemmer bør komme i sabbatsskolen - side 1
Br. Herluf Pedersen får bevilling som kolportør - side 2
Det skete i Thorshavn - side 2
De to pagter - side 5
Offervilje og kristelig livsførelse - side 7
Lovens gerninger - side 9
Den sejrende menighed II - side 10
Er der balance i din tilværelse? - side 11
Guds fanebærere - side 12
Kalenderreformen og Vatikan-koncilet - fra forrige nummer - større artikel side 14
Gud hører vore bønner - side 14