tilbage

Adventnyt nr 5 1968


Spanien er anderledes - meget anderledes - evangelisk virksomhed side 1
Kirke i herning for brugte frimærker - note side 4
Er Gud død? - Endnu et tegn - side 5
Kast blækhuet efter Djævelen - side 7
Retværdiggørelse ved tro og den tredje engels budskab - I sandhed den tredje engels budskab side 8
Den kristne i den diskriminerende verden - side 11
Herre, lad dem fortsætte at synge - viseformand i generalkonferensen side 16