tilbage

Adventnyt nr 9 1969


Feriestævnet på Vejlefjord - side 1
Gode nyheder fra Sydeuropæisk division - Opmuntrende rapporter side 4
Om sabbatsarbejde på ikke-SDA-hospitaler - side 6
Hvad betyder det at være syvendedags adventist som denne? - side 8
Hvad skystøtten og ildstøtten lærte mig - side 10
Strid mellem kirke og stat - katolicismens historie - side 12
Han gav afkald på en trone og valgte modgang - side 14
"Se, jeg sender jer!" - Skrevet i forb med kolportørdagen side 16