tilbage

Adventnyt nr 10 1971


Skodsborg Badesanatorium - missionscenteret ved Øresund - side 1
"Så længe vor indvielse gælder. . . " - Morgenandagt på Skoldsborg side 2
Lad litteraturen oplyse verden - Litteraturstævne i Jönköping side 3
Mission over alle grænser - 100 elever samler 100 000 kr side 4
Vejmærker, som kendetegner kristelig modenhed - bedeugelæsning side 5
Vejmærker, som sikrer frihed - bedeugelæsning side 8
Vejmærker, som peger mod livet - bedeugelæsning side 9
Vejmærker, som kaster lys over den guddommelige midlertjeneste - bedeugelæsning side 12
Vejmærker, som er udtryk for kongelig myndighed - bedeugelæsning side 14
Vejmærker, som pålægger os at drive verdensmission. - bedeugelæsning side 16
Vejmærker, som forkynder den herlige sandhed. - bedeugelæsning side 19
Grundvolde, søjler og vejmærker, som vil bestå - bedeugelæsning side 21