tilbage

Adventnyt nr 6 1974


Field School og virskomhed på Bornholm i tiden august 74 - side 1
Tankebygninger der rejser sig imod erkendelsen af Gud - side 2
Et åbent brev til de 68 260 syvendedags adventist missionsarbejdere over hele verden - side 4
Enighed i ånden - side 6
Lægfolkets rolle - side 8
Brevene til Lucinda. Uddrag fra Egw budskaberne, fornylig fundet - side 13
Nordisk filantropisk selskabs generalforsamling - side 18