tilbage

Adventnyt nr 12 1976


Bestyrer for Gud - side 1
Gud er ensom - side 3
En Lærdom fra Personlig Tragedie - side 4
Jeg tror på Kristi Præsteskab - side 6
Forberedelse og opøvelse til bøn - side 8
Missionsugen på Bornholm i dagene 3-9 oktober - side 10
Tak for Hjælpen! - side 11
Hjemme igen!--Thv. Kristensen forlader Afrika efter 15års tjeneste - side 12
Fra "Aftenhvile" til "Søndervang" - side 14
60 års menighedsjubilæum - side 16
Der kom et kort ind ad døren…. - side 17