tilbage

Adventnyt nr 10 1979


Fra en dagbog - Klinikken Ugbo bygget af bambus side 1
Forløsning og genoprettelse. Gud påbød ofringer, for at de stadig skulle minde mennesker om deres synd og få dem til at angre og bekende deres tro på den lovede forløser. - Bedeugelæsning side 3
Hvorfor helligdommen? Hvis helligdommen lærer os noget, er det overgivelse af hjertet, fuldstændig afhængighed af offeret og af præstens midlertjeneste. - Bedeugelæsning side 7
Hvad skal vi gøre ved hverdagssynder?. Helligdommen er nøglen til forståelse af Kristi gerning for vor frelse. - Bedeugelæsning side 9
Korsets skygge. Vi kan kun finde frelse i ofringen af lammet. Hvis vi fjerne forsoningsdøden fra evangeliet, lades synderen uden håb. - Bedeugelæsning side 12
En højtidelig gerning, en alvorlig tid. Det er umuligt at tillægge den gerning, som nu foregår i den himmelske helligdom, for stor betydning. - Bedeugelæsning side 14
Kristus vort påskelam. Påsten var både minde og forbillede. Det samme er tilfældet med Herrens nadver. - Bedeugelæsning side 17
Kristus som præst og konge. Helligåndens udgydelse på pinsedag var et tegn på, at Jesus spom præst, havde fået al magt i Himmelen og på Jorden. - Bedeugelæsning side 19
Vor ypperstepræst vender tilbage til Jorden som konge. Kristi andet komme har lige sås tor betydning for gennemførelsen af Guds plan som hans første komme. - Bedeugelæsning side 22
Ny adventkirke blev indviet på hellig dag. - Esbjerg side 37