tilbage

Adventnyt nr 11 1982


Frimærkekirken i Herning indviet - side 1 3
Danmark og Vatikanet - Redaktøren Mener side 2
Et pår kolportørerfaringer - side 4
Apokryfe bøger - Forstår du, hvad det betyder? side 5
Lærerstævne på Tyrifjord Videregående Skole - side 6
Søndervang--en ældreinstitution i udvikling - side 7
Tanker omkring F N s frihedserklæring af 25 nov 1981 imod religiøs intolerance - side 8
Skal vi ordinere kvinder som menighedsforstandere og præster? - Månedens Breve side 9
Fører vi arven videre? - side 10
Bibelskolen - side 17
Roskilde Beat Festival 82 - side 18
Brug af svinefedt og blod i rugbrød - side 22
Adventistmenighed overtager orglet-Sierra Leone-En Pinsemenighed bliver sabbatsholder.-Tjekkoslovakiet - Til Orientering side 24
Litteratur-Kristne i Kina-Ny Guinea-Fortsat fremgang for Nutana - Til Orientering side 24