tilbage

Adventnyt nr 11 1987


Ung bergenser til Uganda - side 1
Sidstenyt fra Uganda - side 1
Et budskab fra generalkonferensens formand - Indtrængende opfordringer til at bede - hilsner fra Generalkonferensens formand og Næstformand side 2
bedeugelæsninger 1987 - Vi skal forkynde evangeliet for dem som endnu ikke har hørt det side 3
Mod høst 90 - Det er menighedens opgave at vende sjæle - bedeugelæsning 87 side 4
Jorden skal bearbejdes - Marken er verden - bedeugelæsning 87 side 6
Vi skal så for at kunne høste - Vi skal benytte de samme metoder som Jesus - bedeugelæsning 87 side 8
Der skal vandes, hvis der skal blive en høst. Vi lever i sildigrenens tid - bedeugelæsning 87 side 10
Høstarbejdet - Dåben er et højdepunkt i Guds menighedes liv - bedeugelæsning 87 side 12
Vi skal bjærge den høst, som er ved at gå tabt - Vi skal tage os af forhenværende medlemmer - bedeugelæsning 87 side 13
Vi skal passe godt på høsten - Det er en vigtig del af det evangelistke arbejde, at vi tager os af de nye medlemmer - bedeugelæsning 87 side 15
Høstens forædling - Troen virker som surdej - i hjertet hos det menneske, som tager imod Jesus Kristus - bedeugelæsning 87 side 17
Lysglimt fra Thyland - side 24
Tøjet er nået frem - side 24
Det skete i Japan under den anden verdenskrig - side 25
VHS studenter 1987 - side 26
Nygifte missionærer til Gambia - side 27
Rehabilitering på Masanga - side 28
Sovjet frigiver alle Kristne fanger - SDA-kvinde dømt til arbejdslejr - Pinsekirke hjælper »nødens Uganda« - Sorte og hvide tvætter hinandens fødder - Ekebyholemsskolan fået ny gymnastiksal - Skole for danske missionærbørn i Tanzania - til orientering side 32