tilbage

Adventnyt nr 5 1987


»Beskyttede boliger« ved plejehjemmet i Randers - side 1
Det kristne ægteskab - Radaktionens hilsen side 2
Ambulance til Uganda - side 3
Tøredalen - højtidsrejser side 3
Familiestævne på Kikhavn - side 4
feriesommerskolen 1987 holdes på Tyrifjord Videregående Skole - afd for menighedsevangelisme Vestnordisk Union side 4
Resolution om etik og principper inden for SDA - unionsformanden informerer side 5
De vandt publikums hjerter _ Vi ønsker tættere samarbejde - side 6
Bliver kristne mennesker skånet for depressioner? - Årsager til og behandling af en lidelse, som rammer én ud af hver ti side 8
Rapport fra Vestnordisk Unions bestyrelsesmøde 8.10. Marts 1987 - side 10
Kina - Babtister - Maria-år - Datamskiner - Uddeling af blade på flyvepladser - Roland Unnersten død - Gunnar Smårs død - Fårfest i Sverige - til orientering side 16
I Afrika-Indian Ocean Division - Filippinerne - Seks unge englændere - Brasilien invier forlag - Ungarn - Den ungarske Union - religionsfrihed - SDA-TV program i Australien - E L Mincin Død - til orientering side 16