tilbage

Adventnyt nr 9 1987


Hilsen fra Etiopien - dialog mellem Hildur Tobiassen og Jens Madsen side 1
Ulykkernes gårde - Redaktionens hilsen side 2
SDAs forlagsvirksomhed går nye veje - side 2
Om holdninger til samlivsproblemer, krise, skyld og moral. - side 4
Til nordisk afholdskongres i Island - side 6
Brevskolen vinder venner - side 7
Missionærer for Gud - Morgenandagt holdt i København d. 20. Juli 1886 side 8
SDA-radioen Asien - Adventbudsabet når nu enhver krog i Asien side 9
Interview med Knud G. Hansen - side 10
Bed for os! - oversigt over Åbenbaringsseminarer side 11
Vi var til familielejr på Himmerlandsgården - side 12
Skodsborg Fysioterapiskoles afgangshold 1987 - side 15
Sudan takker for tøjet - side 15
Menigheden er Guds idé - Hovedtaleren for sdandinaviske prædikanter i Tomøya i Norge side 16
Sukker svækker hukobbelsen - sundhedsråd side 18
Avis-andagt - Dansk Kristelig Sygeplejeforening - Pohjola går Oosaanen kommer - SDA-forlaget i England - SDA-leder forelæser i Warzawa - Musik-festival i Polen - til orientering side 24