tilbage

Adventnyt nr 1 1988


Et intimt samarbejde- Behovene først"Mennesker,som bryder sig om mennersker"Vinde eller forsvinde - Mark Finley fortæller om Stukholmkampagnen side
Længsel - Redaktionens Hilsen side 2
Mark Finley fortæller om Stockholmkampagnen Et intimt samarbejde Behovene førsr "Mennesrer, som bryder sig om mennesker" - Os immellem side 3
Hilsen fra Masanga Lastbilens indhold Mælkeerstatning til moderløse nyfødte Nye dæk - Global mission side 4
Jo, vist nytter drt… - Os imellem side 5
Halvvejs! Planer for fremtiden Tore skriver fra vest:Nyt fra vore udsendte i Uganda Så gik jeg til vejkontoret - Global mission side 6-7
Herre,.hos dig søger jeg tilflugt Mit ønske for adventmenigheden 1988 Lad os give Gud en Dybtfølt tak - Nytårshilsen fra unionskontoret og Øst og Vestdansk side 8-9
Giv dem en ny start i livet Gdansk - Den levende menighed side 9
Ungdomsåret 1987-hvad så? Ungdomsårets Pakistan-projekt Danida har bevilget1,5 mill kr til ADRA - Os imellem side 10
Vejlefjordnyt Lægestævne ved Skogli - Os imellem side 11
Sabbaten den 9 januar 1988 er bede-og fastedag--- Norad har godkendt-Adventnyt på Bånd? "Bibelen for børn og unge" - - til orientering side 16
Gudstjeneste via satellit Venezuela Den sydindiske Union Burundi"Lægmandsår"i Storbritannien E L Longway Brasilien - til orientering side 16