tilbage

Adventnyt nr 8 1988


Pavebesøget Hjælpeaktion 88-Vor union har vedtaget nye regler for anvendelse af midlerne - Redaktionens Hilsen side 2-3-4
Nutana breve fra Bent Nielsen og Tue Westing Hjælpeaktion 1988-Interviews med indsamlere - os imellem side 5-6-7
De sidder og venter (korrespondanceskolen)---------Ny kirke i Køge - os imellem side 9
Kristne i en verden i nød--Står der i Bibelen, at vi her et ansvar over for de fattige og hjemløse? - Den levende menighed side 10-11
Hvad Adventistsamfundet gør for at hjælpe de fattige Adra Hjælp til mennersker i nød - Mission side 12-13
Global strategi og de fattige Newbold i juni Hilsen fra Leif Hansen i Uganda - os imellem side 14-15-16
S D Asradiosender på Guam Premierminister Margaret Thatcher Mod Høst Den sydcaliforniske Konferens-Det fjerne Østen - Til Orientering side 17
Stort oplag af SDA-bog i Afrika-Australien-Mangel på læger i Afrika - Til Orientering side 17
Sovjet-Rusland-Tyskland -Høstmøde i Sverige-Polen-Sudan-Det finske forlag SvenskerADRA-leder i Sierra Leone - Til Orientering side 17
Nye SDA ledere i Polen -Newbold College -Ekebyholmsskolan får ny Idrætshal-Island-Missiologer til konference på Newbold- - Til Orientering side 17
Generalkonferensens årlige møde -Israel-I Tjekkoslovakiet -Norsk Bokforlag-I Frankrig -Norsk Bibelinstitutt Nye - Til Orientering side 17
Eksperimentelt landbrug i Sudan Bevilling fra NORAD -Profetier om Messias Brev fra Afrika - Mission side 18-.19