tilbage

Adventnyt nr 4 1989


København for Kristus - kampagne side 1
SDA-penge bør gå gennem de regulære kanaler! - redaktionens hilsen side 2
Vågn op, syvende dags adentister! Jesus kommer snart! - Forhv. Generalkonferenseformand før sin død side 3
Quetta - et kald fra Makedonien - side 4
Ellen G. White og Norge 1885/1887-1987 - side 5
Progrtammet for Østdansk Konferens 25.-28. Man 1989 - side 5
Der kom bud fra Afrika - side 6
Herre, vi ønsker at se Jesus - side 7
Det sker i Købehavn - side 7
En anderledes Bibelskole på Kikhavn 16.-23.juli - side 8
Pensionistlejren på Himmerlandsgården - side 9
Hjælp til børne lejren på Kikhavn - side 9
Skal vi identificere os som syvende dags adventister? - Er det et moralsk spørgsmål? side 10
Adventkirkens hjælpeorganisation i Finland - side 11
SDA og Islam - note side 11
Storken reddede ham - for piger og drenge side 12
Dansk-Polsk samarbejde ved Santus-korets opførelse af oratoriet »Elias« den 16. Og 17. April - til Orientering side 16
Pakistan - Over 500 elever - Jugoslavien - Finland - Nye Testamente - Årets Mand - Papua New Guiana - 3 000 hjerteoperationer - til Orientering side 16