tilbage

Adventnyt nr 1 1991


Nytårsbrev fra vore missionærer i Nicaragua - side 1
Europas forenede Stater? - side 2
Kvindelige præster - dokumentet angående sabbaten - side 3
Hvordan vi bliver frelst - borgerkrig i Liberia - side 5
»Når vi er parart, vil Helligånden blive udgydt« - Nytårshilsen til Adventnytslæsere fra Vestdansk konferens side 5
SDA-familie i Jugoslavien flytter og opretter ny menighed - Seminar om islam - side 7
Advent-æraen på »Høgholt« - Hasda artikel side 8
På job med Job - hvilke idealer har du? - Debat: Bøn - ungdomssiderne side 10
Newbold College - Sovjetunionen - Friedensau - Teologiske Seminarium - Sidste nyt fra Kuwait - side 16
It is written - Ny litteraturleder i divisionen - kvinder påtopposter i SDA - Pakistan- Vestnordisk Union - Det amerikanske bibelselskab - Radiofolk hædret - Tak til Ruth holst - Dagens bibelord - Bypass-operation - Ulandsfrivillige SDAer - AIDS projekt f - til orientering side 16