tilbage

Adventnyt nr 10 1991


Global mission - også i Danmark? - leder side 2
Med Lehnart Falk til Rumænien - Før havde vi masser af penge, men ingen muligheder, nu omvendt side 3
Den gamle garde - Spil fra ældre prædikanter: Viggo Nørskov Olsen, HJ Schantz, Gunnar Asholm, Henning Jacobsen, Louis side 4
Færdig på Vejlefjord men aldrig færdig med Vejlefjord - side 5
Adventister i Albanien spørger: »Kommer misionærerne?« - efter ateismens jerngreb side 6
Perler fra Den persiske Golf - Sven Hagen Jensen, der bor på Cypern rapporter side 7
Et skrig i mørket blev til et lys i mørket for mig - vidnesbyrd på ungdomssiderne side 8
Indsamling til DB's maskinfond - opremsning af bidragsyderne side 11
250 nye metodistkirker i Zimbabwe - 350 000 kristus-troende jøder - Bibelsk museum i Jerusalem - Redaktørskifte for Adventnyt - til orientering side 16