tilbage

Adventnyt nr 3 1991


Tak for indsatsen i missionskampagnet 1990! - 17.510 dollars til Transeuropa - side 1
Den færøske klang - side 1
Jeg er taknemmelig - leder side 2
Lederskifte i Korrespondanceskolen - side 3
Nyt fra Vestdanmark - side 4
Unionen - siden sidst - side 5
Hvad er »New Age«? - side 8
Hvad er Mattesonskolen? - side 9
Nye missionærer til Tanzania - Arvild Andersen og familie og Søren Pedersen side 9
Hvad betyder det, at den store flod Eufrats vand udtøres? - Et symbol på Babylons fald side 10
Borger i Guds rige? - »Vore adventistskoler er naven til menighedens fremtidige virke.« side 12
Er »lovprisningsmenigheder« en fornyelse af et stift menighedsleiv - artikel fra Ministry side 14
Bevilinger til ADRA projekter - Dåb i Lille Nørlund - Dåb i Randers - side 17
Det nye Testamente på computer - Tænk, før man handler - En personlig erfaring - missionstip - Matteskolens forårsstævne og sommerkampagne - ungdomssiderne side 19
»Mattesonskolens« inspirationsstævne på Himmerlandsgården 12.14. April - side 24