tilbage

Adventnyt nr 12 1992


Julen er god nok -trods alt En anledning til at glemme En julehilsen fra Jobs Bog Er du villig Kærlighed er det stær - side
En Tak Lovprise Gud Hvad sætter vi højest? Kommentar til Adventnyt Okt 1992 - Os imellem side 2
Kærligheder det stærkeste i verden - Synspunkt side 3
Den største gave - En levende Menighed side 4-5
Nu tændes tusind Julelys - Julesang side 5
Pensionistlejr-mon det virkelig er noget? Jubilæum - Den levende Menighed side 6
Nødhospital sendt til Afrika - Orientering side 7
Sundhedsbudskab og adventisme efter Skodsborg: Hvor skal vi hen nu ? - Os Imellem side 8-9
Den gudfrygtige Ansgar (801-865) og hans tre kirker - Orientering side 12-13
Tips omkring tidsplanlægning - Os imellem side 14-15
Skodsborg - Os imellem side 15
Skodsborg -endnu en gang - Os imellem side 16-17
Pressemedelelse til udsendelse fredag den 28. ds kl. 15.00 - Os imellem side 17
Farvel til Skodsborgkirken - Os imellem side 18-19
Graver i historien og udgiver oversigt over arkiver Til lykke med den nye bibel - Vindue mod Verden side 24