tilbage

Adventnyt nr 3 1992


Strukturændring -DK. Hvem sov i timen? Kender du dit ansvar. - os imellem side 2
Lad os skabe ham et navn. - Synspunkt side 3
Jeg tror på Bibelen - Trorns ABZ side 4
Rumænien; Adoptionskø bidrager til menighedsvækst. - Global Mission side 6
GO``91 Loving The World For Christ - missionskonference side 7
2 AWR - radioudsendelser fra Rusland side 7
TANKER fra litteratur-evangelisternes stævne på Himmerlandsgården 9-12 januar 1992 - Den Levende Menighed side 8
Mattesonskolens inspiratonsstævne Himmerlandsgården 27-29 marts 1992 - undervisningsprogram side 8
Festlig weekend for Korrespondanceskolen - side 9
QUO VADIS-NFS Ærlighed, frustration.,diskussion,krise,håb,-iforbindelse med orienteringsmøderne i Nærum og Århus. - Orientering side 10
Ny Ledelse I VNU - side 11
Hektisk aktivitet i VNU - Orientering side 11
Kristne og kulturen omkring dem - Den levende Menighed side 12
Blandt bøger og blade fra hele verden - Danskere i udlandet: side 14
Udfordring til dig! - Orientering side 15
Skriv det i kalenderen - Inkaldelse til generalforsmling side 15
Den ældste adventistsalmebog og de ældste adventistsange - Orientering side 16
Mattesonskolens nytårstræf 1991 - Ung Adventist side 18
En oplevelse i Sverige - Ung Adventist side 18
Sabbatsskolen- diskussionsklub eller religiøst uddannelsescenter - Den levende Menighed side 19
Nyt fra Vatikanet Et sprog i udvikling - Vindue Mod Verden side 24