tilbage

Adventnyt nr 10 1993


Overskrifter - Synspunkt side 3
Teenagers elsker TV - Ung Adventist side 4
Tungens dødelige våben - Den levende menighed side 5
Pionerer i Adventbevægelsen i Danmark - Fra Hasdas Gemmer side 6-7
Kirkens naturmedicinske arv- Boghjørnet - Os imellem side 8-9
Dagbogsnyt om transporterne til Rumænien - Den levende menighed side 10
Kursus for u-lands hjælpere -Elever i Korrespondanceskolen skriver:Orgelindvielse i Adventkirken i Nærum - Orientering side 11
Treenighedens mysterium Gud er både Fader, Søn og Helligånd - Den levende menighed side 12-13
Pitcairn må ikke glemmes - Synspunkt side 14
Bestyrelsesformandens og unionsformandens ansvarsområde Zwinglis strategi - Os imellem side 15
Jerusalem - Den levende menighed side 16-17-18.
Troen sejrer i Albanien - Os imellem side 19
Dialog mellem lutheranere og adventister Edvard Grieg jubilæum i Søllerød- Newboldkoret i Israel og Ægypten - Vindue mod verden side 24