tilbage

Adventnyt nr 11 1994


Bibelen med stor skrift…..Vækkelse Dansk Bogforlags ekspedition Hvorfor tænker vi det værste om hinanden? - Os imellem side 2
Adventistfamilien - Synspunkt side 3
Nogle Overvejelser vedrørende officielle og private aktiviteter i Adventistsamfundet - Os imellem side 4-5
Et år med Cafe Carita-----Hvordan gik det egentlig med projektet på Nørrebro? - Global Mission side 6-7
Nu skal du bare høre. - Den levende menighed side 8-9
Hvem tænker på Albanien? Mattesonskolens Skandinaviske Nytårstræf -Koncert i Ringsted Privatskole - Den levende menighed side 10
Gud- Hjemmets Arkitekt Om at styrke vore hjem - Bedeugelæsninger 94 side 11-12-13
Ægteskabets Disciple Familiemedlemmer er også din næste -Ubetinget kærlighed- Kærlighed i ord og handling - Bedeugelæsning side 14-15
Eli-fædre, der forsømmer deres børn David-fædre,der har det skidt- - Bedeugelæsning side 16-17
Hvad Forventer Gud Af Fædre? Enok,-Fædre,der lære at elske mere inderligt -Abraham-fædre,der velsigner-deres børn - Bedeugelæsningen side 16
Hjælp for mødre i en moderne verden Specielle udfordringer for vor tids mødre-Troen hjælper mødre til at klare opgaven - Bedeugelæsninger side 18.-19
Når Problemerne tårner sig op -Gør Kristus Til hoved og centrum--Risikoen for uenighed - Bedeugelæsning side 20-21
Ene i Guds Familie At stå alene En sand historie Kirkens mission På den anden side af den første fødsel - Bedeugelæsning side 22-23
Forældres målsætninger Vor første målsætning er at repræsentere Guds karakter på en tiltalende måde - Bedeugelæsning side 24
Den anden målsætning, vi må arbejde for, at overføre de kristne verdinormer til børnene - Bedeugelæsning side 25
Vor tredje målsætning er at stimulere udviklingen af Kristi sindelag og karekter hos børnene - Bedeugelæsning side 25
Hjemmets Gudfrygtige Eksempel Intet har større effekt At vokse sammen Vi står over for en prøve Vort vigtigste ansvar - Bedeuge læsning side 27-28
Adventistsamfundet har nu mere end 8 Mio. Medlemmer Estonias forlis kræver også Adventistoffer AWR lægger planer for - Vindue mod verden side 40
Adventistsamfundet har nu mere end 8 MIO,Medlemmer - Vindue mod verden side 40
Amnesty-Rapport Ordination af kvindelige præster debateres atter Tipstjenesten bevilger penge til Pakistan - Vindue mod verden side 40