tilbage

Adventnyt nr 9 1996


Jyder for Vorherre - Synspunkt side 2
12 disciple til Aalborg - side 3
Concordiakorets tur til Sverige - side 3
Rasmus & Marie 1844 - 1894 - 1901 - Beretningen om et trofast vidne, og en moder i Israel, og om stedet, der blev de unges samlingssted side 4
Krig og arbejde i Burundi - side 8
Har medlemskab af Adra nogen betydning? - side 11
Den verdensomspændende Faste- og Bededag - side 12
Selvmord - side 14
Orientering fra unionsbestyrelsesmødet på Himmerlandgården 14.-15. April 1996 - orientering side 15
Solbakken og Søndervang - for hvilens skyld - side 16
Et barn af menigheden - En hyggelig midsommeraften - Single-Club træf - Den levende menighed side 17
Samsom og filistrene, SDA og kristenheden - side 18
Lærere og Kristendom -Selvmord via computer - Adventistsamfundet får takkebrev fra DDB - Burundi og Lieberia, sidste nyt - Udsyn side 24