tilbage

Adventnyt nr 11 1997


Salige vished - bedeugelæsning side 2
Frelsens glæde, Den fornemmelse der bobler i hjertet på en kristen - bedeugelæsning side 3
Frelsesvished, Det handler om at kaste anker i profetiens sikre ord - bedeugelæsning side 6
Vished gennem Guds ord, Jeg kan godt huske, da jeg første gang så en bibel - bedeugelæsning side 8
Visheden i Guds løfter, Den strømmer fra hver side i Bibelen - bedeugelæsning side 10
Mirakler, Visheden om at Gud er mægtig nok til at grantere os frelse - bedeugelæsning side 12
Forsonet, Visheden for vor glæde i Kristus - bedeugelæsning side 15
Glæde, Den udspringer af et liv i bøn og tjeneste - Os imellem side 17
Golgata, Den endelige vished for at Gud ønsker at frelse og bevare os - side 19
Sundhedsbladet - Glæde - Tvivlsomme metoder - Er min kirke på museum? Homoseksualitet - side 28
»Mattesons« banegård er borte - adventbuskabet består - Spejderlejer side 30
Opfindsomhed - Nykøbing F side 31
En weekend med alternativ evangelisme - bedeugelæsning side 32
»Reformadventister« aktive i Danmark - Et budskab fra adventistsamfundets verdensleder side 33
Troens fulde vished - Et buskab fra Generalkonferensens ledelse side 40