tilbage

Adventnyt nr 6 1997


»Uafhængige adventister« forudsiger tiden for Jesu genkomst - En god idé - Mennesker og tro - Hvad vil det sige at være sda? - os imellem side 2
Hjemmet: Den aldrig tomme rde - Hvorfor vender voksne børn til stadighed tilbage til hjemmet for at nye godt af forældrenes støtte? side 4
Til eftertanke - side 7
50 år med Korrespondanceskolen - jubilæum side 8
Når vinden blæser, bygger noglelæhegn andre bygger vindmøller - om ånd side 10
Seminar ogm evolution /skabelse i Roskilde - side 11
Det meningsfulde budskab - side 12
Papul New Guinea vælger adventist til statsminister - Kongres om rusmidler - gennem lukkede døre - evolutionslæren anfægtet - alle adoptivbørn bør hiv-testes - adventist review kan nu læses online - udsyn side 15
De åbne vinduer gav frisk pust - Årsmøde side 16
Spredte træk fra Færøerne - Aktive menigheder side 17
Roskilde nyt - siden sidst - side 18
Lovsangen skal få det sidste ord! - P. S. side 24