tilbage

Adventnyt nr 1 1998


Om at elske hinanden - Hvad er det, der sker i Roskilde? - Os imellem side 2
Adventistsamfundets spejderkorps - og dig! - side 4
De små ting - til eftertanke side 5
På strejftog i din bibel - Læse mere i bibellæsningen side 6
Et nyt år - Nytårshilsen fra Formanden side 7
Ledet af en drøm - en historie om tre søstre - fra Adventist Review 1997 side 8
Kirkeplantning i regn og blæst, sol og frost - Rapport fra syttendags besøg på Færøerne side 12
Hilsen fra nordens paradis - Glimt fra Adventkirken i København - Aktive menigheder side 14
Kender du Gud? - Gengivet efter prædiken holdt af Hans Pedersen iAdventkirken, Holstebro side 16
Masserne - Hvor findes mennesker, som kan vindes for Kristus? side 18
Nye sange og salmer - Nyt fra salmebogskomiteen side 21
Generalforsamling og årsmøde på Vejlefjordskolen 8.-12. April 1997 - Årsmøde side 24
Han knuser ikke det knækkede rør… - P.S. side 32