tilbage

Adventnyt nr 11 1999


Kristi menighed - er genstand for hans fulde omsorg - Verden venter på dette kendetegn side 4
Guds familie beder sammen - Tesmimonies to ministers and Gospel Wokers s 15-23 side 6
Guds familie har samfund med hinanden - Det giver kraft, når vi i fællesskab søger Guds trone side 8
Guds familie læser sammen - Resultatet bliver opmuntring og håb side 10
Guds familie beder sammen - Det klæbestof, der holder os sammen, kommer fra Gud selv side 12
Guds familie tjener sammen - en kilde til oplysning, beskyttelse og kraft side 14
Guds familie elsker hinanden - Vi kan hente klarhed og trøst fra Bibelen side 16
Guds familie er tæt knyttet sammen - side 18
Helligånden virker stærkt i Indien! Nu som før virker danskere med! - Et budskab fra Adventistsamfundets formand side 32
Djævelens hærskarer på beatens larvefødder - side 34
Taget er utæt - Strø tanker om Rytmisk musik side 36
Menighedsskole? Skolesnak hørt i kirken - Adra i Kosovo side 38
Guds familie har noget godt i vente - Tjen Herren under glædessang, træd frem for ham under jubel side 44