tilbage

Adventnyt nr 11 2001


Fælles om Guds ord - budskab fra Generalkonferencens embedsmænd side 3
Ordet samler os om mission - Kristi lidenskab bliver vor lidenskab side 4
Ordet binder os sammen om troslæren - Hvis vi bare elsker, har vi så brug for læresætninger side 6
Ordet knytter os sammen i ét fælles håb - Vi ar svært ved at vente! side 8
Ordet knytter os sammen - Vi er på vej med armene omkring hinanden side 10
Ordet styrker vore familier - Alt i os drager fordel af at sætte fokus på Guds ord i familien side 12
Ordet samler os i én kirke - Adventister taler kun to sprog side 14
Ordet samler os om tilbedelse - Det knytter os sammen - og det løfter os side 16
Forkynd ordet. Bliv ved med at virke, vær hensynsfuld, vær opmærksom, forstå, hvornår det er tid til at tale. - Review & Herald 28. Sep 1897 side 18
Orientering fra unionsbestyrelsens arbejde - side 21
På vej mod endens tid… - side 23
Vi samles over hele verden - om bedeugelæsningen side 32