tilbage

Fokus nr 2 2001


Når billeder gør ondt… - om børn, familie og medievold - side 14
Bli'r Bibelen ladt i stikken? - Tanker omkring en ny Hollywod-produktion om genkomsten side 10
Hvem er Antikrist? - Saddam Hussein?, Maryn Manson? Bil Gates? side 8
Charta Oecumenica - vedtaget - side 6
Hvad byder fremtiden på for Prins Wiliam? - side 4
Knuder - Et digt at Sprint (Carsten Aagaard Korsholm Poulsen) side 3
I naturen og hos Gud - Uddrag fra »Vejen Til Kristus« side 16
Med udsigt til gidseltagning - side 2
Når der sparkes i utide - Menneskers umenneskelighed side 3
Livets vand - Vand i bibelen, tilgivelsens renselse side 4
Bettina Wiik & Frank Recter: »Cafekirken i København udfordrer gen-x til at følge Jesus Kristus.« - side 6
Michael Usi - landskendt adventist i Malawi - side 8
Ikke så let at glemme: Oplevelser fra en tur til et forarmet land - side 9
»Hvad indaldtil tabes, bliver uadtil vundet« - side 10
Har Ellen G. White talt med de afdøde? - side 12
More than Gold, Bedre end guld - side 14
Fremtidsværksted for SDA-ansatte - side 15
Nyt fra fore naboer: Adventkyrkan med Kristus mod den endelige sejr - side 16